Info

Monitor jkpgl drivs av medarbetare på kultur och utveckling / Region Jönköpings län för att göra enstaka nedslag bland många av de spännande konstprojekt som görs i Jönköpings län.

torsdag 2 april 2015

Begränsningar som inspiration

När Sara Wallgren och Anna Dohrmann bestämde sig för att arbeta ihop fick de iden att de skulle sätta upp begränsningar för vad de fick göra. Ett arbete där processen blev lika viktig som resultatet.
Anna och Sara möttes på den förberedande konstskolan Gerlesborgsskolan. Efter det har de båda studerat vid konsthögskolor Anna vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Sara vid Malmö Konsthögskola. I verket ”Spår av 773 Km” har de två skickat paket till varandra. Sara bor i Berlin och Anna i Björköby, Småland. Innan de började satte de upp regler om hur det skulle gå till. De skulle slå in ett paket i ett vitt A3-papper. Så mycket som möjligt av pappret skulle vara exponerat och slutligen skulle de skicka paketet till varandra. Pappret fick spår efter den långa transporten, det blev fläckar, tejprester, etiketter och skrynklor.
I verket ”Visa mig din tid” så har de båda arbetet efter regeln ”Gör en enkel hastig teckning utan förlaga” efter förlagan har de sedan gjort ett verk som är större och som tog betydligt längre tid att göra. Anna ritade av teckningen på baksidan av ett bomullstyg och broderade sedan strecken. Sara förde över teckningen med ett rutmönster på en duk. Något händer på vägen från en snabb skiss till att återge den större med en långsam metod.
Tid, förgänglighet och spår som skapas genom slumpen är teman som går genom utställningen. Restriktionerna gör att man skärper till sig. Att fantasin får jobba lite till innanför de snäva gränserna.
De ligger ganska nära varandra i konstnärskapet. I utställningsarbetet har de två inspirerats av varandra. I några fall har det blivit så att Anna har gjort verk som ser ut att vara gjorda av Sara och tvärtom.
Anna Dohrmann fick Jönköpings läns landstings arbetsstipendium 2014. Det var bland annat för samarbetsprojektet som ledde fram till den här utställningen. Motivationen för stipendiet löd:
”För ett samtida konstnärskap med fokus på närmiljöns friktioner, möjligheter, begränsningar och objektets poetiska förändringar”.

Riktvärden och restriktioner
Anna Dohrmann och Sara Wallgren
21 mars – 3 maj
Dan Nilsson
Text och bild